In album: धिरज बाबाराव धर्मे

Share album

सप्त्याहच्या माध्यमातुन महिलांमध्ये देशी दारु दुकानाच्या संदर्भात , धाडस व प्रोत्साहन जागृत करतांना युवा संघ । लोकशाहीच्या मार्गाने जर चाल्लो, तर नक्कीच आपल्यावर कोणी गदा लादु शकणार नाही हे नक्कीच।

धिरज धर्मे

धिरज धर्मे धिरज बाबाराव धर्मे

Comments

Add Comment

Please login to add comments!